Home

Jak zacząć kursy

Kursy

Cennik

Kwalifikacja Wstępna

Szkolenie Okresowe

Operator Wózka Jezdniowego

ADR

Galeria

Kontakt

Kontakt

 • Biuro Kalisz

 • ul. Rzemieślnicza 4/2
 • tel. 62/ 767 22 43
 • godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10 – 18
 • Biuro Kalisz

 • ul. Nowy Rynek 6
 • tel. 62/ 767 07 26
 • godziny otwarcia poniedziałek – piątek 9 – 17
 • Biuro Ostrów Wlkp.

 • tel. 62/ 736 00 02
 • godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 9 – 17, piątek 8 – 16

Kursy

A1
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • Motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11Kw i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

A2
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg przy czym nie może on powstać w wyniki wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

A
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • Motocyklem,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

B
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz przyczepy lekkiej,
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t.,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

B+E
Kategoria uprawnia do kierowania pojazdem określony w kategorii B łącznie z przyczepą (w tym laweta), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

C
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

C+E
Kategoria uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

D
Kategoria uprawnia do kierowania:
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Wszystkie prawa zastrzeżone OSKKazimierczak © 2022